top of page

Zákaznícka podpora

Pokyny na čistenie, ošetrenie a regeneráciu endoskopu 

Riaďte sa tiež, prosím, individuálnymi pokynmi na regeneráciu, nakoľko rôzne modely endoskopov sa líšia v závislosti od ich možnosti čistenia kefkou.

1.

cistenie-medicinskeho-endoskopu001.jpg

Ihneď po vyšetrení, pokým je ešte endoskop pripojený k procesoru, utrite vonkajšiu časť sondy jemnou tkaninou alebo gázou namočenou do roztoku detergentu.

5.

cistenie-medicinskeho-endoskopu005.jpg

Vykonajte skúšku tesnosti (suchá skúška). Pri suchej skúške, jemne potočte ovládacími kolieskami a otočte okulárom, ak je to potrebné. Ak klesne tlak, ukončite skúšku tesnosti a osušte vonkajšie časti endoskopu. Uložte endoskop do priloženého ochranného obalu. Ďalej použite prepravný kufrík a pošlite ho do servisu PENTAX.

9.

cistenie-medicinskeho-endoskopu009.jpg

Kefkou očistite zásuvku ventila, všetky ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty.

2.

cistenie-medicinskeho-endoskopu002.jpg

Striedavo odsávací kanál prepláchnite roztokom detergentu a prefúknite prúdom vzduchu. Nastavte páku na vzduchovej fľaši do pozície "drain" a prefúknutie vzduchom striedavo vzduchový a vodný kanál.

6.

cistenie-medicinskeho-endoskopu006.jpg

Pre vykonanie skúšky tesnosti II (mokrá skúška), ponorte endoskop úplne do roztoku detergentu. Jemne potočte ovládacími kolieskami a otočte okulárom, ak je to potrebné.

Ak sa objavia malé bublinky, ukončite skúšku tesnosti II. Postupujte podľa kroku 5. Po ukončení tohto testu, odpájajte konektor skúšky tesnosti vždy nad hladinou roztoku.

10.

cistenie-medicinskeho-endoskopu010.jpg

Nakoniec očistite kefkou všetky kanály od ovládacieho tela až po distálny koniec. Predtým, než naplníte všetky kanály roztokom detergentu, pripojte čistiaci adaptér (ak je prítomný).

3.

cistenie-medicinskeho-endoskopu003.jpg

Odpojte endoskop z procesora/zdroja svetla a odsávačky. Pripojte ochrannú krytku konektora k PVE konektoru.

7.

cistenie-medicinskeho-endoskopu007.jpg

Umývajte všetky voľne dostupné kanály, vrátane bioptického kanála, príslušnými kefkami vždy pod hladinou roztoku.

11.

cistenie-medicinskeho-endoskopu011 .jpg

Vyberte endoskop a všetky ďalšie odnímateľné komponenty z roztoku detergentu. Čistou vodou dobre opláchnite všetky kanály a vonkajšie povrchy.

4.

cistenie-medicinskeho-endoskopu004.jpg

Odstráňte všetky ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty a očistite ich samostatne v roztoku detergentu.

8.

cistenie-medicinskeho-endoskopu008.jpg

Odstráňte všetky ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty a očistite ich samostatne v roztoku detergentu.

12.

cistenie-medicinskeho-endoskopu012.jpg

Ponorte ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty do dezinfekčného roztoku.

Úplne ponorte endoskop do dezinfekčného roztoku.

Mám záujem o predbežnú konzultáciu
bottom of page