Zákaznícka podpora

Pokyny na čistenie, ošetrenie a regeneráciu endoskopu 

Riaďte sa tiež, prosím, individuálnymi pokynmi na regeneráciu, nakoľko rôzne modely endoskopov sa líšia v závislosti od ich možnosti čistenia kefkou.

1.

Ihneď po vyšetrení, pokým je ešte endoskop pripojený k procesoru, utrite vonkajšiu časť sondy jemnou tkaninou alebo gázou namočenou do roztoku detergentu.

5.

Vykonajte skúšku tesnosti (suchá skúška). Pri suchej skúške, jemne potočte ovládacími kolieskami a otočte okulárom, ak je to potrebné. Ak klesne tlak, ukončite skúšku tesnosti a osušte vonkajšie časti endoskopu. Uložte endoskop do priloženého ochranného obalu. Ďalej použite prepravný kufrík a pošlite ho do servisu PENTAX.

9.

Kefkou očistite zásuvku ventila, všetky ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty.

2.

Striedavo odsávací kanál prepláchnite roztokom detergentu a prefúknite prúdom vzduchu. Nastavte páku na vzduchovej fľaši do pozície "drain" a prefúknutie vzduchom striedavo vzduchový a vodný kanál.

6.

Pre vykonanie skúšky tesnosti II (mokrá skúška), ponorte endoskop úplne do roztoku detergentu. Jemne potočte ovládacími kolieskami a otočte okulárom, ak je to potrebné.

Ak sa objavia malé bublinky, ukončite skúšku tesnosti II. Postupujte podľa kroku 5. Po ukončení tohto testu, odpájajte konektor skúšky tesnosti vždy nad hladinou roztoku.

10.

Nakoniec očistite kefkou všetky kanály od ovládacieho tela až po distálny koniec. Predtým, než naplníte všetky kanály roztokom detergentu, pripojte čistiaci adaptér (ak je prítomný).

3.

Odpojte endoskop z procesora/zdroja svetla a odsávačky. Pripojte ochrannú krytku konektora k PVE konektoru.

7.

Umývajte všetky voľne dostupné kanály, vrátane bioptického kanála, príslušnými kefkami vždy pod hladinou roztoku.

11.

Vyberte endoskop a všetky ďalšie odnímateľné komponenty z roztoku detergentu. Čistou vodou dobre opláchnite všetky kanály a vonkajšie povrchy.

4.

Odstráňte všetky ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty a očistite ich samostatne v roztoku detergentu.

8.

Odstráňte všetky ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty a očistite ich samostatne v roztoku detergentu.

12.

Ponorte ventily, čiapočku distálneho konca (ak je prítomná) a všetky ďalšie odnímateľné komponenty do dezinfekčného roztoku.

Úplne ponorte endoskop do dezinfekčného roztoku.

Tibor Valachovič - SOLFIX

J. Smreka 7, 841 08 Bratislava 49

Slovensko

Tel.: 0908 466 671

E-mail: valachovic@solfix.sk

LogoPNG.png